Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Mostowców infraMOST - Wisła 2017

Konferencja odbyła się 18-19 maja 2017 r. w Wiśle w Hotelu Stok i zorganizowana została przez BIG BANG Media przy współpracy Politechniki Śląskiej i Górnośląskiego Oddziału Związku Mostowców RP. Patronat nad nią objęły: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Politechnika Śląska, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Konferencja mostowców organizowana w Wiśle jest od lat najważniejszym wydarzeniem mostowym na Śląsku i jednym z największych w kraju.

Tematyka nawiązywała do wcześniejszych tego rodzaju spotkań mostowców pod hasłem Konstrukcja i Wyposażenie Mostów. W tym roku po raz pierwszy pojawiła się nowa nazwa infraMOST, która wskazuje na nowe obszary istotnych zagadnień związanych z utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą drogową i kolejową, a w szczególności obiektami mostowymi. W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji weszli: Andrzej Banaszek, Grzegorz Frej, Stanisław Łukasik, Halina Morawiak, Stefan Pradelok oraz Marek Salamak (przewodniczący). Komitet Programowy stanowili profesorowie: Jan Bień, Jan Biliszczuk, Kazimierz Flaga, Kazimierz Furtak, Józef Głomb, Marek Łagoda, Arkadiusz Madaj, Wojciech Radomski, Marek Salamak, Tomasz Siwowski, Janusz Szelka, Jerzy Weseli (przewodniczący), Adam Wysokowski, Henryk Zobel i Krzysztof Żółtowski.

W konferencji uczestniczyło 291 osób reprezentujących administrację drogową i kolejową (26%), jednostki naukowo-badawcze (7%), biura projektowe (16%) oraz przedsiębiorstwa wykonawcze, produkcyjne i handlowe związane z mostami (51%). Wyjątkowo licznie reprezentowane były studenckie koła mostowe kilku naszych uczelni. Oprócz Politechniki Śląskiej, byli studenci z Gdańska, Krakowa, Białegostoku, Poznania, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry, którzy równolegle z konferencją zorganizowali pierwszy w Polsce konkurs mostów spaghetti, który nazwali FooDBridge.

Po raz pierwszy na konferencji infraMOST wręczane były Medale ZMRP za wybitne osiągnięcia w mostownictwie. Dotychczas ceremonia ta miała miejsce na Wieczorze Mostowym w Krynicy Tegoroczni laureaci, to Zdzisław Podgórski z oddziału warszawskiego ZMRP oraz Grzegorz Frej z oddziału górnośląskiego. Również po raz pierwszy wręczany był Górnośląski Laur Mostowca, którego pomysłodawcą i inicjatorem był Stanisław Łukasik wiceprzewodniczący Oddziału Górnośląskiego ZMRP. Tu pierwszym laureatem został prof. Jerzy Weseli z Politechniki Śląskiej.

Spośród zgłoszonych 27 referatów, Komitet Programowy zakwalifikował do publikacji 24 teksty. Wiodącą tematyką konferencji był zespół problemów technicznych związanych z projektowaniem i budową obiektów mostowych oraz ich wyposażeniem, które ma często decydujący wpływ na trwałość, bezpieczeństwo i sprawność użytkową.

Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej. W wystąpieniu powitalnym głos zabierali kolejno: Generalny Dyrektor  Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk, prof. Arkadiusz Madaj Przewodniczący Związku Mostowców RP oraz Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor.

Referaty wygłaszane były na pięciu sesjach tematycznych, rozłożonych na dwa dni obrad i nazwanych kolejno: Problemowa, Utrzymanie i wyposażenie mostów, Technologie mostowe, Mosty kolejowe, Projektowanie mostów. Frekwencja wśród autorów dopisała, dzięki czemu zaprezentowano wszystkie odczyty. Oprócz tego, w każdej sesji głos zabierali prelegenci z firm przedstawiających swoje oferty handlowe. Ostatnia sesja miała nietypowy charakter, gdyż odbył się na niej finał studenckiego konkursu mostów spaghetti. Wprowadzeniem do niego był referat dra Pawła Hawryszkowa z Politechniki Wrocławskiej, który przedstawił inne mostowe konkursy studenckie organizowane przez różne ośrodki w kraju i zagranicą.

W Sesji Problemowej, pod przewodnictwem prof. Arkadiusza Madaja z Politechniki Poznańskiej i Andrzeja Banaszka z firmy Banimex, wygłoszone zostały cztery referaty generalne. Dyrektor Michał Mendrok zaprezentował stan rozwoju infrastruktury administrowanej przez Oddział GDDKiA w Katowicach. Dariusz Tokarczyk z firmy Banimex przedstawił przebudowę zabytkowego mostu drogowego przez Wisłę w Tczewie. Jan Bień pokazał podobieństwa między metodami diagnostycznymi stosowanymi w mostownictwie i medycynie. Na koniec Marek Salamak w dynamiczny sposób opowiedział, co czeka branżę mostową, zwłaszcza w zakresie utrzymania infrastruktury, w związku z przemianami, które towarzyszą tzw. czwartej rewolucji przemysłowej.

Obrady sesji II (sześć referatów), której przewodniczyli prof. Kazimierz Furtak i Krzysztof Orzełowski z Ulma Construccion Polska, poświęcone były utrzymaniu i wyposażeniu mostów. Rozpoczął prof. Jan Bujnak z Politechniki w Żylinie, który przedstawił przykłady monitoringu wybranych mostów na terenie Słowacji. Następnie Tomasz Łakomy z firmy Tarcopol zaprezentował innowacyjne urządzenia dylatacyjne z modyfikowanego poliuretanu. Cztery kolejne referaty (wygłaszający: Łukasz Jarno JD Engineering, Mateusz Żarski, Rafał Żuchowski i Piotr Bętkowski wszyscy z Politechniki Śląskiej) dotyczyły problemów związanych z utrzymaniem obiektów mostowych. Było więc na temat oceny nośności użytkowanych mostów, analiz typu Life Cycle, diagnostyki akustycznej mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz trwałości łożysk garnkowych.

Sesja III, prowadzona przez prof. Jana Bienia i Wojciecha Patera z firmy Mosty-Łódź, dotyczyła technologii mostowych. Wygłoszono w niej pięć referatów. Na początku Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej wygłosił przekrojowy referat, który był subiektywnym spojrzeniem na innowacje w mostownictwie. Artur Salachna z firmy Mota-Engil CE omówił budowę największego w kraju wiaduktu szybkiego tramwaju w Krakowie. Daniel Konopka z firmy Inora przedstawił przykłady konstrukcji mostowych z gruntu zbrojonego. Prognozowanie modułu sprężystości betonu przedstawił Piotr Łaziński z Politechniki Śląskiej, a Barbara Stryszyk-Wieloszewska pokazała budowę przejścia dla zwierząt wykonanego z prefabrykowanych łupin betonowych.

Sesja IV poświęcona była inżynieryjnym obiektom kolejowym i obejmowała pięć referatów. Przewodniczyli jej prof. Kazimierz Flaga i Piotr Zuzek z firmy Sika Polska. Krzysztof Żółtowski z Politechniki Gdańskiej zaprezentował wybrane problemy analizy i projektowania stalowych przęseł blachownicowych. Rafał Sieńko z Politechniki Krakowskiej omówił systemy monitoringu mostów stosowane na terenach górniczych, Radosław Oleszek z Politechniki Warszawskiej – ocenę nośności kolejowych mostów betonowych i projektowanie przęseł kratownicowych, a Grzegorz Poprawa z Politechniki Śląskiej – wykorzystanie operacyjnej analizy modalnej do identyfikacji właściwości dynamicznych kratowych mostów kolejowych.

Sesja V zawierała również pięć referatów. Dotyczyły one zagadnień związanych z projektowaniem mostów. Dr Stefan Pradelok z Politechniki Śląskiej i Michał Kasperczyk z firmy Franki Polska. Przemysław Mossakowski z Politechniki Warszawskiej zaprezentował prace swojego zespołu nad oceną degradacji łącznic na węźle przy Moście Łazienkowskim. Paweł Hawryszków z Politechniki Wrocławskiej w zastępstwie prof. Jana Biliszczuka pokazał konstrukcje tras pieszo-rowerowych we Wrocławiu. Łukasz Jarno wygłosił referat na temat modelowania strefy kontaktowej w zespolonych belkach typu beton-beton. Marcin Jasiński z Politechniki Śląskiej zapoznał słuchaczy z programowaniem graficznym służącym parametryzacji i modelowaniu BIM na przykładzie mostu helikalnego. Adrian Gołuch z Politechniki Krakowskiej pokazał korelację między klasą drogi ze współczynnikami dostosowawczymi w jednoprzęsłowych mostach żelbetowych.


Przedstawiona w dużym skrócie problematyka referatów pokazuje, że większość autorów wpasowała się w wiodącą tematykę konferencji. Prawie połowa tekstów dotyczyła różnych problemów związanych z mostami kolejowymi oraz utrzymaniem i wyposażeniem mostów, a pozostałe – problemów konstrukcyjnych i badawczych.


Partnerami konferencji byli: Partner Platynowy - BANIMEX , Partner Złoty: MOSTY ŁÓDŹ oraz ULMA, Partnerzy Srebrni: BBR, IMB, PORR, PRUiM, PRUiM-MOSTY, SIKA, TARCOPOL.


Patronat Medialny: Autostrady, Builder, budownictwoinzynieryjne.pl, Inżynier Budownictwa, Kurier Kolejowy, Materiały Budowlane, Mosty, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Raport Kolejowy, Vademecum Infrastruktura

dr hab. inż. Marek Salamak prof. Politechniki ŚląskiejTa strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję